Σύμφωνα με τον κανονισμό περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων GDPR του καταναλωτή/αναγνώστη, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 25/5/2018, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

  • Χρειαζόμαστε εκ νέου την συναίνεση σας για την διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων, που ήδη μας έχετε παραχωρήσει στο παρελθόν.
  • Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς οι ίδιοι εκουσίως μας παρέχετε κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης φορμών επικοινωνίας / φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή εγγραφή στο newsletter της παρούσας ιστοσελίδας.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν αποκλειστικά σε πληροφορίες που χρησιμοποιούνται προκειμένου να έχετε άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την ιστοσελίδα  houseofevents.gr, να λαμβάνετε απαντήσεις στα ερωτήματα που μας θέτετε, να λαμβάνετε νέα και ενημερωτικά email.
  • Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός και αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.).

 

Η ιστοσελίδα houseofevents.gr συλλέγει από τους χρήστες της τις εξής πληροφορίες: Στοιχεία που καταχωρεί ο χρήστης/επισκέπτης στις φόρμες επικοινωνίας, φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην εγγραφή σε Newsletter. Επίσης, κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Το houseofevents.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου:

(i) Να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας.

(ii) Να μπορούμε να σάς αποστέλουμε ενημερώσεις/ανακοινώσεις/προσκλήσεις  μέσω email.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους αλληλογραφία από την ιστοσελίδα houseofevents.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@houseofevents.gr

Η εκ μέρους σας εκούσια προσκόμιση / καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, δηλώνει ότι συναινείτε στη χρήση των ως άνω δεδομένων σας από τους υπαλλήλους της ιστοσελίδας houseofevents.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν.

Σε καμία άλλη περίπτωση η ιστοσελίδα houseofevents.gr δεν δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση σας, πλην των περιπτώσεων της παρ.3 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.04.2016 (λ.χ. προστασία δημόσιας / εθνικής ασφάλειας, πρόληψη / ανίχνευση / διερεύνηση ποινικών αδικημάτων κα.).

Ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση η ιστοσελίδας houseofevents.gr. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη / μέλος στην ιστοσελίδα houseofevents.gr είναι εμπιστευτικές και η  εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ιστοσελίδα houseofevents.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η ιστοσελίδα houseofevents.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων του, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Η ιστοσελίδα houseofevents.gr και ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ενδεικτικά εφαρμόζουν κάθε προληπτικό μέτρο με σκοπό:

α) Να απαγορεύουν την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε εξοπλισμό επεξεργασίας που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία.

β) Να αποφεύγουν τη μη επιτρεπόμενη ανάγνωση / αντιγραφή / τροποποίηση / αφαίρεση δεδομένων.

γ) Να αποφεύγουν τη μη επιτρεπόμενη εισαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

δ) Να αποφεύγουν τη χρήση συστημάτων αυτοματοποιημένης επεξεργασίας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που χρησιμοποιούν εξοπλισμό επικοινωνίας δεδομένων.

ε) Να εξασφαλίζουν ότι τα εξουσιοδοτημένα προς επεξεργασία πρόσωπα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που καλύπτει η εξουσιοδότηση πρόσβασής τους κ.α.

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί στην αρμόδια εποπτική αρχή (και στο υποκείμενο των δεδομένων υπό της προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Κανονισμού) την επελθούσα παραβίαση. Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας, ότι υπάρχουν πάντα κίνδυνοι όταν υποβάλλει κανείς Προσωπικά Δεδομένα, διά ζώσης, τηλεφωνικά, μέσω Internet, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τερματικό, καθώς κανένα σύστημα δεν είναι εντελώς ασφαλές και απρόσβλητο από hackers. Ωστόσο, η ιστοσελίδα houseofevents.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να εμποδίσει και να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της ανάρμοστης χρήστης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για παράδειγμα, όταν συλλέγονται ή μεταφέρονται ευαίσθητα δεδομένα, όπως πληροφορίες των στοιχείων σας, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες κρυπτογραφίας.

Προθεσμίες αποθήκευσης και επανεξέτασης των Δεδομένων: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παραμένουν αποθηκευμένα μέχρις ότου μας ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Πρόσβαση στις Πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων: Η εκ μέρους σας εκούσια προσκόμιση / καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, δηλώνει ότι συναινείτε στη χρήση των ως άνω δεδομένων σας από τους υπαλλήλους του houseofevents.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν. Σε καμία άλλη περίπτωση η ιστοσελίδα houseofevents.gr δεν δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση σας, πλην των περιπτώσεων της παρ.3 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.04.2016 (λ.χ. προστασία δημόσιας / εθνικής ασφάλειας, πρόληψη / ανίχνευση / διερεύνηση ποινικών αδικημάτων κα.)

Αίτηση Διόρθωσης / Συμπλήρωσης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων: Σε περίπτωση που επιλέξετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, το houseofevents.gr θα ενεργήσει χωρίς άσκοπη καθυστέρηση για τη διαγραφή, εάν η επεξεργασία παραβιάζει της διατάξεις των άρθρων 4,8 ή 10 του Κανονισμού ή αν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να τηρηθεί εκ του νόμου υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας. Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η ιστοσελίδα houseofevents.gr θα προσπαθήσει σε κάθε περίπτωση να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση / συμπλήρωση / τροποποίηση / διαγραφή είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη / υποκείμενο προσωπικών δικαιωμάτων. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα houseofevents.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@houseofevents.gr

Cookies:

H ιστοσελίδα houseofevents.gr χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να διευκολύνει την απρόσκοπτη πρόσβαση, λειτουργία και προστασία της ιστοσελίδας της, αλλά και για να προβαίνει στις απαραίτητες βελτιώσεις του περιεχομένου αυτής. Για παράδειγμα, μέσω των cookies μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον Browser μέσω του οποίου κάνετε την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας ή να αποθηκεύσουμε τις επιλογές της πλοήγησής σας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στην εκάστοτε συσκευή του χρήστη (στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, στο τάμπλετ ή στο κινητό σας τηλέφωνο). Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές των χρηστών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές/τάμπλετ/κινητά τηλέφωνα) ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές. Έχετε υπόψιν ότι τα Cookies είναι απολύτως αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και διαγράφονται κάθε φορά αυτόματα μετά την έξοδό σας από το site μας.

Γιατί η ιστοσελίδα houseofevents.gr χρησιμοποιεί Cookies :

  1. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο περιηγείστε και αλληλεπιδράτε εντός της ιστοσελίδας μας.
  2. Για να παρακολουθήσουμε και να αναλύσουμε τις επιδόσεις, τις λειτουργίες και την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας μας.
  3. Για να εφαρμόζονται οι όροι χρήσης που διέπουν το site μας.
  4. Για εντοπισμό και παρεμπόδιση ενδεχόμενων περιστατικών απάτης.
  5. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για στατιστικούς και ερευνητικούς λόγους Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει η ιστοσελίδα houseofevents.gr

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.